Cho m gam một α-amino axit X H2NRCOOH...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho m gam một α-amino axit X (H...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho m gam một α-amino axit X (H2NRCOOH) t|c dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 1M, thu được (1,25m + 1,75) gam muối. Phân tử khối của X là A. 103. B. 117. C. 75. D. 89

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

BTKL mX + mKOH = m muối + m H2O

m + 0,2 x 56 = 1,25m + 1,75 + 0,2 x 18

Vậy m= 23,4

MX=23,4 /0,2=117

CHọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP