Có 250 ml dung dịch HCl 0 4M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có 250 ml dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Thêm vào đó x ml nước cất và khoấy đều, thu được dung dịch có pH = 1. Tính x?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu: nHCl = 0,1 —> nH+ = 0,1 Sau khi pha loãng: pH = 1 —> [H+] = 0,1 Khi pha loãng thì lượng H+ không thay đổi nên: V = 0,1/0,1 = 1 lít = 1000 ml —> x = 1000 – 250 = 750 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP