Hỗn hợp X gồm a mol Mg và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm a mol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm a mol Mg và 2a mol Fe. Cho hỗn hợp X tác dụng với O2 sau một thời gian thu được (136a + 11,36) gam hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 3 sản phẩm khử có cùng số mol gồm NO; N2O; NH4NO3. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 647a gam chất rắn khan. Đốt hỗn hợp X bằng V lít hỗn hợp khí Cl2 và O2 (đktc) thu được hỗn hợp Z gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan hỗn hợp Z cần vừa đủ 0,8 lít dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch T. Cho dung dịch T tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 354,58 gam kết tủa. Giá trị của V là: A. 12,32 B. 14,56 C. 15,68 D. 16,80

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nO = (mY – mX)/16 = 0,71 nNO = nN2O = nNH4NO3 = b Bảo toàn electron: 2nMg + 3nFe = 2nO + 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3 ⇔ 2a + 3.2a = 0,71.2 + 3b + 8b + 8b m muối = 148a + 242.2a + 80b = 647a —> a = 0,32 và b = 0,06 nCl2 = u và nO2 = v Bảo toàn Cl —> nAgCl = 2u + 1,6 Bảo toàn electron: 2a + 3.2a = 2u + 4v + nAg —> nAg = 2,56 – 2u – 4v m↓ = 143,5(2u + 1,6) + 108(2,56 – 2u – 4v) = 354,58 nH2O = 2v —> nHCl = 1,6 = 2.2v —> u = 0,3 và v = 0,4 —> V = 15,68

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP