Thuỷ phân không hoàn toàn m gam peptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thuỷ phân không hoàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thuỷ phân không hoàn toàn m gam peptit X (trong cấu tạo chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH) thu được 63,928 gam hỗn hợp các tripeptit và đipeptit có tỉ lệ 1:1. Cũng thuỷ phân không hoàn toàn m gam X trong điều kiện thích hợp khác chỉ thu được các đipeptit có tổng khối lượng là 65,5 gam. Nếu thuỷ phân hoàn toàn m gam X trên thu được a gam hỗn hợp các aminoaxit. Giá trị của a A. 73,36 B. 67,34 C. 70,26 D. 72,18

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Amino axit có phân tử khối là A và số mol là x. Hỗn hợp tripeptit và đipeptit (Gọi là Y) có tỉ lệ 1:1 —> Trung bình 2,5N nY = x/2,5 —> MY = 2,5A – 1,5.18 = 63,928.2,5/x nĐipeptit = x/2 —> M đipeptit = 2A – 18 = 65,5.2/x —> A = 84 và x = 131/150 —> a = Ax = 73,36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP