Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,1 mol CuSO4 bằng dòng điện một chiều có cường độ 5A (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 7,84 lít (đktc) và dung dịch X. Dung dịch X hoà tan được tối đa 5,1 gam Al2O3. Giả sử hiệu xuất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là A. 9650. B. 9408. C. 7720. D. 3860.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Catot: nCu = 0,1 và nH2 = a Anot: nCl2 = b và nO2 = c Bảo toàn electron: 2a + 0,1.2 = 2b + 4c (1) n khí = a + b + c = 0,35 (2) Dung dịch X chứa Na+ (2b), SO42- (0,1) và H+ hoặc OH-. nAl2O3 = 0,05 Nếu hòa tan Al2O3 là do H+ thì nH+ = 0,05.6 = 0,3 —> 2b + 0,3 = 0,1.2: Loại Nếu hòa tan Al2O3 là do OH- thì nOH- = 0,05.2 = 0,1 —> 2b = 0,1.2 + 0,1 (3) (1)(2)(3) —> a = b = 0,15 và c = 0,05 —> ne = 2b + 4c = It/F —> t = 9650

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP