Nhỏ rất từ từ dung dịch Ba OH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ rất từ từ dung d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ rất từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch X chứa đồng thời Al2(SO4)3 và K2SO4, lắc đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tổng khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M như sau: Giá trị của x là: A. 900 B. 600 C. 800 D. 400

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP