Đốt cháy hoàn toàn 15 2 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 15,2 gam hỗn hợp X gồm axit CnH2n+1COOH và rượu CmH2m+1OH (có số cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 13,44 lít khí CO2 và 14,4 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 15,2 gam hỗn hợp X như trên với hiệu suất 90% thu được x gam este. Tính x Hanhls trả lời 14.06.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CnH2n+1COOH: a mol CmH2m+1OH: b mol nCO2 = a(n + 1) + bm = 0,6 nH2O = a(n + 1) + b(m + 1) = 0,8 mX = a(14n + 46) + b(14m + 18) = 15,2 Giải hệ được: a = 0,1 b = 0,2 na + mb = 0,5 —> 0,1n + 0,2m = 0,5 —> n + 2m = 5 Do n + 1 ≠ m nên n = 3; m = 1 là nghiệm duy nhất Vậy X chứa: C3H7COOH: 0,1 mol CH3OH: 0,2 mol —> Este C3H7COOCH3 (0,1.90% = 0,09 mol) —> mEste = 9,18

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP