Đun nóng 14 72 gam hỗn hợp T...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 14,72 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 14,72 gam hỗn hợp T gồm axit X (CnH2n-2O2) và ancol Y (CmH2m+2O2) có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được 14,0 gam hỗn hợp Z gồm một este, một axit và một ancol (đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 14,0 gam Z cần dùng 0,68 mol O2. Nếu đun nóng 0,4 mol Z trên cần dùng 240 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,16 mol ancol Y. Phần trăm khối lượng của este có trong hỗn hợp Z là A. 50,0%. B. 26,3%. C. 25,0%. D. 52,6%

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Sao ko dùng đến 0,4 mol Z

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận
0
Z với NaOH —> nX : nY = 0,24 : 0,16 = 1,5 T gồm: CnH2n-2O2: 1,5x mol CmH2m+2O2: x mol mT = 1,5x(14n + 30) + x(14m + 34) = 14,72 Đốt Z tốn O2 giống đốt T nên: CnH2n-2O2 + (1,5n – 1,5)O2 —> nCO2 + (n – 1)H2O CmH2m+2O2 + (1,5n – 0,5)O2 —> mCO2 + (m + 1)H2O —> nO2 = 1,5x(1,5n – 1,5) + x(1,5n – 0,5) = 0,68 Giải hệ được: 1,5nx + mx = 0,6 x = 0,08 —> 3n + 2m = 15 Do n ≥ 3 và m ≥ 2 nên n = m = 3 là nghiệm duy nhất. Bảo toàn khối lượng —> nH2O = (mT – mZ)/18 = 0,04 —> n(CH2=CH-COO)2C3H6 = nH2O/2 = 0,02 —> %(CH2=CH-COO)2C3H6 = 26,3%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP