Đun nóng m gam este X đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng m gam este ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng m gam este X đơn chức, mạch hở với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được (m + 1,4) gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 11,76 lít khí CO2 (đkktc). Công thức phân tử của X là A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C3H4O2. D. C4H8O2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mACOOB < mACOONa —> B < Na = 23 —> B = 15: -CH3 Đặt nNaOH = nCH3OH = x Bảo toàn khối lượng: m + 40x = m + 1,4 + 32x —> x = 0,175 nCO2 = 0,525 —> Số C = nCO2/nX = 3 —> X là CH3COOCH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP