HCOOCH3 có làm mất màu nước Br2 không...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon HCOOCH3 có làm mất m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
HCOOCH3 có làm mất màu nước Br2 không ạ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
HCOOCH3 + Br2 + H2O —> CO2 + HBr + CH3OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP