Hình học - Công thức tính diện tích...

Hình học - Công thức tính diện tích và chiều dài cung hình quạt tròn

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

(\(b\): chiều dài cung tròn)

+) Diện tích hình quạt tròn được tính theo công thức sau:

\(A=\pi r^2 \dfrac{\alpha}{360}=\dfrac{br}{2}\)

+) Chiều dài cung tròn được tính theo công thức sau:

\(b=2 \pi r \dfrac{\alpha}{360}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP