Hỗn hợp Z gồm 2 axit cacboxylic no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp Z gồm 2 axit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp Z gồm 2 axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z thu được khối lượng H2O ít hơn khối lượng CO2 là 5,46 gam. Nếu lấy 1/2 lượng hỗn hợp Z ở trên cho tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thì sau phản ứng thu được 3,9 gam hỗn hợp muối khan. Công thức của axit có khối lượng mol phân tử nhỏ trong Z: A. CH3COOH B. HCOOH C. C2H5COOH D. C3H7COOH

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = nH2O = a —> mCO2 – mH2O = 44a – 18a = 5,46 —> a = 0,21 Đặt nZ = nNaOH = nH2O = z —> mZ = 3,9.2 + 18z – 40z = 7,8 – 22z Mặt khác, mZ = mC + mH + mO = 32z + 2,94 —> 7,8 – 22z = 32z + 2,94 —> z = 0,09 Số C = a/z = 2,33 —> CH3COOH và C2H5COOH

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP