I've applied for several jobs I don't want...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I've applied for several jobs. I don't want to __...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I've applied for several jobs. I don't want to ______.
A. be a good egg
B. have an egg on my face
C. kill the goose that lay the golden eggs
D. put all my eggs in one basket

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
thành ngữ
put all one’s eggs in one basket: đừng nên đánh cược kiểu "được ăn cả, ngã về không"
eg: you'd better invest your money in several companies. don't put all your eggs in one basket.
- đáp án d (tôi đã xin một vài công việc. tôi không muốn được ăn cả ngã về không)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP