Ion PxOyn- có tổng số electron là 50...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Ion PxOyn- có tổng s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Ion PxOyn- có tổng số electron là 50. Hợp chất X được tạo bởi ion M+ và ion PxOyn-. Tổng số nguyên tử trong X là 8 và số hạt mang điện trong X là 160 hạt. Biết rằng số điện tích hạt nhân của O và P lần lượt là 8 và 15. Viết công thức cấu tạo của X.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tổng số electron = 15x + 8y + n = 50 Biện luận: n = 1 —> 15x + 8y = 49: Vô nghiệm n = 2 —> 15x + 8y = 48: Vô nghiệm n = 3 —> 15x + 8y = 47 —> x = 1, y = 4 là nghiệm duy nhất. —> Anion là PO43- —> X là M3PO4 (Tổng 8 nguyên tử nên M+ là cation đơn nguyên tử) Số hạt mang điện = 3.2ZM + 2.15 + 4.2.8 = 160 —> ZM = 11 —> M là Na X là Na3PO4. Công thức cấu tạo:

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP