John doesn't play basketball Jack doesn't play basketball...

Ngữ Pháp và Từ Vựng John doesn't play basketball. Jack doesn't play b...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

John doesn't play basketball. Jack doesn't play basketball.

A. Neither John nor Jack plays basketball.

B. Not either John or Jack plays basketball.

C. Not only John but also Jack plays basketball.

D. Both John and Jack doesn't play basketball.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích:

A. Không John cũng không Jack chơi bóng rổ.

B. Không phải là John hoặc Jack chơi bóng rổ. => SAI NGHĨA

C. Không chỉ John mà còn Jack chơi bóng rổ. => SAI NGHĨA

D. Cả John và Jack đều không chơi bóng rổ => SAI NGHĨA

Dịch nghĩa: John không chơi bóng rổ. Jack không chơi bóng rổ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP