Lượng tử ánh sáng - Sự co độ...

Lượng tử ánh sáng - Sự co độ dài của thanh chuyển động

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Sự co độ dài của thanh chuyển động được tính theo công thức sau:

\(l=l_0\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}} < l_0\)

\(l_0\): chiều dài trong hệ đứng yên

\(l\): chiều dài thanh khi chuyển động với vận tốc \(v\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP