Một thấu kính hội tụ có hai mặt...

Chương 7: Mắt. Các Dụng Cụ Quang Một thấu kính hội tụ có hai mặt lồi,...

0
Chương 7: Mắt. Các Dụng Cụ Quang

Một thấu kính hội tụ có hai mặt lồi, bán kính giống nhau bằng 20 cm. Chiết suất của chất làm thấu kính đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,50 , nt = 1,54. Khoảng cách giữa tiêu điểm đối với tia đỏ và tiêu điểm đối với tia tím nằm ở cùng một phía là

A. 1,48 cm B. 20cm C. 18,52cm D. 38,52cm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP