Mrs Brown: Taxi! Taxi! Taxi driver: ______ A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mrs. Brown: Taxi! Taxi! Taxi driver: ______ A. It...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mrs. Brown: Taxi! Taxi! Taxi driver: ______
A. It's my duty to drive you. B. Where to, Madam?
C. Fancy meeting you here. D. Where are you?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

taxi! taxi!
a.lái xe cho bà là nhiệm vụ của tôi ( không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp)
b. bà muốn đến đâu a? (đúng vì sau khi lên ta-xi, tài xế thường hỏi hành khách muốn đi đâu)
c. thật vui vì gặp bạn ở đây (lời chào)
d.bạn ở đâu (hỏi ai đó sống ở đâu/ đang ở đâu)
ð đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP