Nguyên tử nguyên tố X có điện tích...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nguyên tử nguyên tố ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nguyên tử nguyên tố X có điện tích hạt nhân là +9,612.10^19C. Oxit Y của nguyên tố X chứa 42,857% khối lượng X. Cho luồng khí Y dư qua bình đựng một lượng hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 đã được đun nóng ở nhiệt độ cao, sau khi phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn trong bình giảm 2,4 gam và thoát ra hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ hỗn hợp Z vào 500ml dung dịch NaOH a (mol/lit), phản ứng xong thu được 14,8 gam muối. Giá trị của a là (Cho biết mỗi đơn vị điện tích hạt nhân có giá trị +1,602.10^19C ) A. 0,5. B. 0,4. C. 0,3. D. 0,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ZX = 9,612.10^19/1,602.10^19 = 6 —> X là C MY = 12/42,875% = 28 —> Y là CO nCO2 = nO bị lấy = 2,4/16 = 0,15 Muối gồm Na2CO3 (x) và NaHCO3 (y) —> nCO2 = x + y = 0,15 m muối = 106x + 84y = 14,8 —> x = 0,1 và y = 0,05 —> nNaOH = 2x + y = 0,25 —> CM NaOH = 0,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP