Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ đến dư dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào hỗn hợp dung dịch NaOH và NaAlO2. Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP