Ở một loài thực vật alen A quy...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, alen A quy định cây cao trội ...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, alen A quy định cây cao trội hoàn toàn so với alen a quy định cây thấp; alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả trắng Các gen di truyền độc lập. Phép lai nào sau đây có loại kiểu hình cây thân thấp quả trắng chiếm tỉ lệ 1/16?

A. AaBb x AaBB. B. AaBB x aaBB.

C. AaBb x AaBb. D. Aabb x AaBB.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C
AaBb x AaBb

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP