Our products are environmentally-friendly We package all of...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Our products are environmentally-friendly. We pac...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Our products are environmentally-friendly. We package all of them in recyclable materials.

A. The recyclable package of our products makes them look environmentally-friendly.

B. Our products are packaged in recycled materials to be environmentally-friendly.

C. Packing our products in recyclable materials, we made them environmentally-friendly.

D. Packed in recyclable materials, our products are environmentally-friendly.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Sản phẩm của chúng tôi rất thân thiện với môi trường. Chúng tôi đóng gói chúng bằng nguyên liệu có thể tái chế.

= D. Được đóng gói bằng nguyên liệu có thể tái chế, sản phẩm của chúng tôi rất thân thiện với môi trường.

Các đáp án còn lại sai nghĩa:

A. Bao bì có thể tái chế của sản phẩm chúng tôi làm chúng trông rất thân thiện với môi trường.

B. Sản phẩm của chúng tôi được đóng gói bằng nguyên liệu có thể tái chế để thân thiện với môi trường.

C. Đóng gói sản phầm bằng nguyên liệu có thể tái chế, chúng tôi khiến chúng trông thân thiện với môi trường.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP