Transportation has been made much easier thanks to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Transportation has been made much easier thanks t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Transportation has been made much easier thanks to the invention of cars. However, cars are the greatest contributor of air pollution.

A. The invention of cars has made transportation much easier, but cars are among the greatest contributors of air pollution.

B. However easier the invention of cars has made transportation, it is cars that are among the greatest contributors of air pollution.

C. Although the invention of cars has made transportation much easier, cars are the greatest contributor of air pollution.

D. Although the invention of cars has made transportation much easier, people use cars to contribute to the pollution of air.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Việc vận chuyển đã được thực hiện dễ dàng hơn nhờ vào sự phát minh ra ô tô. Mặc dù vậy, ô tô chính là yếu tố lớn nhất gây ra ô nhiễm không khí. = C. Mặc dù sự phát minh ra ô tô khiến cho việc vận chuyển trở nên dễ dàng hơn, nhưng ô tô chính là yếu tố lớn nhất gây ra ô nhiễm không khí. Cấu trúc câu tương phản, đối lập: Although/Though + clause, clause. (Mặc dù…, nhưng…).

= In spite of/ Despite + N/V-ing, clause.

Các đáp án còn lại sai nghĩa:

A. Sự phát minh ra ô tô khiến cho việc vận chuyển trở nên dễ dàng hơn, nhưng ô tô chính là một trong những yếu tố lớn nhất gây ra ô nhiễm không khí.

B. Mặc dù sự phát minh ra ô tô khiến cho việc vận chuyển trở nên dễ dàng hơn, nhưng ô tô chính là một trong những yếu tố lớn nhất gây ra ô nhiễm không khí.

D. Mặc dù sự phát minh ra ô tô khiến cho việc vận chuyển trở nên dễ dàng hơn, nhưng mọi người sử dụng ô tô để góp phần vào việc gây ra ô nhiễm không khí.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP