She doesn’t want to go to their party...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She doesn’t want to go to their party. We don't w...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

She doesn’t want to go to their party. We don't want to go either.

A. Neither she nor we don’t want to go to their party.

B. Neither we nor she wants to go to their party.

C. Either we or she doesn't want to go to their party.

D. Neither we nor she want to go to their party.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Đảo ngữ Cấu trúc: "Neither S nor S + clause"
Dịch nghĩa: Cả chúng tôi và cô ấy đều không muốn đến buổi tiệc của họ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP