There's still no ______ about the reason why...

Ngữ Pháp và Từ Vựng There's still no ______ about the reason why the ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

There's still no ______ about the reason why the Malaysian plane was mysteriously lost.
A. clarity B. clear C. clarify D. clearance

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Clarity /ˈklærəti /(n): sự rõ ràng
- Clear (adj): rõ ràng
- Clarify (v): làm rõ cái gì
- Clearance /ˈklærəti / (n): sự dọn quang, sự làm sạch
No N: không cái gì
ð B và C sai
ð Vẫn không có sự rõ ràng về lí do tại sao máy bay Malaysia bị mất tích một cách bí ẩn
ð Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP