Thực hiện thí nghiệm theo các sơ đồ...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Thực hiện thí nghiệm theo các sơ đồ p...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Thực hiện thí nghiệm theo các sơ đồ phản ứng:
Mg + HNO3 đặc, dư → khí X
CaOCl2 + HCl → khí Y
NaHSO3 + H2SO4 → khí Z
Ca(HCO3)2 + HNO3 → khí T
Cho các khí X, Y, Z, T lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH dư. Trong tất cả các phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng oxi hoá - khử?

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 3
  • D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X: NH3, Y: CaOCl2 + 2HCl và CaCl2 + Cl2 + H2O; Z: SO2 ;T: CO2
⇒ Có 3 phản ứng thay đổi số oxi hóa

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP