We'd better speed up if we want to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We'd better speed up if we want to get there in t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We'd better speed up if we want to get there in time.
A. slow down B. turn down C. put down D. lie down

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: slow down = làm chậm lại, speed up = vội vã, dựa vào ý : “to get there in time” ( để đến đó
kịp lúc)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP