X là một peptit mạch hở Nếu thuỷ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là một peptit mạch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là một peptit mạch hở. Nếu thuỷ phân không hoàn toàn m gam X trong điều kiện thích hợp chỉ thu được các tripeptit có tổng khối lượng các tripeptit là 58,5 gam. Cũng thuỷ phân không hoàn toàn m gam X trong điều kiện thích hợp khác chỉ thu được các đipeptit có tổng khối lượng các đipeptit là 62,1 gam. Thuỷ phân hoàn toàn m gam X chỉ thu được a gam hỗn hợp các aminoaxit (chỉ chứa 1 nhóm -NH2, 1 nhóm -COOH). Giá trị của a gần nhất với A. 65,0 B. 73,0 C. 67,0 D. 71,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Amino axit có phân tử khối là A và số mol là x. nTripeptit = x/3 —> M tripeptit = 3A – 36 = 58,5.3/x nĐipeptit = x/2 —> M đipeptit = 2A – 18 = 62,1.2/x —> A = 60,75 và x = 1,2 —> a = Ax = 72,9 (Chú ý: Đề cho sai vì không có A = 60,75)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP