Chất hữu cơ X có công thức phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất hữu cơ X có côn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình phản ứng: C4H6O4 + 2NaOH → 2Y + Z. Đem Y phản ứng với AgNO3/NH3 thấy tạo ra kết tủa Ag. Nhận xét nào sau đây sai? A. 1 mol Y phản ứng với AgNO3/NH3 thấy tạo ra 2 mol Ag. B. Phân tử khối của Y lớn hơn phân tử khối của Z. C. Z phản ứng được với Cu(OH)2. D. Z có 1 nguyên tử C trong phân tử.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Y có tráng gương —> Y là HCOONa —> Z là C2H4(OH)2 —> Nhận định D sai.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP