Cho các chất sau: axit glutamic valin lysin...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất sau: ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất sau: axit glutamic; valin, lysin, alanin, trimetylamin, anilin. Số chất làm quỳ tím chuyển màu hồng, màu xanh, không đổi màu lần lượt là A. 2,1,3. B. 1, 2, 3. C. 3, 1, 2. D. 1, 1, 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quỳ chuyển màu hồng: Axit glutamic Quỳ chuyển xanh: Lysin, trimetylamin Quỳ không đổi màu: Valin, alanin, anilin

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP