Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp tất cả c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở C4H8 tác dụng với H2O (H+, t0) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng? A. 4 B. 6 C. 2 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CH2=CH-CH2-CH3 —> CH2OH-CH2-CH2-CH3 và CH3-CHOH-CH2-CH3 CH3-CH=CH-CH2 —> CH3-CHOH-CH2-CH3 (Trùng sản phẩm trên) CH2=C(CH3)2 —> CH2OH-CH(CH3)2 và (CH3)3C-OH —> Có 4 sản phẩm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP