Dung dịch A có chứa Ba2+ x mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch A có chứa ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch A có chứa Ba2+ (x mol), H+ (0,2 mol), Cl- (0,1 mol), NO3- (0,4 mol). Cho từ từ dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, thấy tiêu tốn V lít dung dịch K2CO3. Giá trị của V là A. 0,15. B. 0,4. C. 0,2. D. 0,25.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn điện tích —> nBa2+ = 0,15 Khi thêm từ từ K2CO3 vào: 2H+ + CO32- —> CO2 + H2O Ba2+ + CO32- —> BaCO3 —> nCO32- = 0,25 —> V = 0,25 lít

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP