Hấp thụ V lít đktc khí CO2 vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ V lít (đktc)...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ V lít (đktc) khí CO2 vào 400 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X gồm 2 muối trong đó khối lượng của KHCO3 là 15 gam. Tính giá trị của V? A. 8,96 B. 6,16 C. 6,72 D. 5,60

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nKOH = 0,4 và nKHCO3 = 0,15 Bảo toàn K —> nK2CO3 = 0,125 Bảo toàn C —> nCO2 = 0,275 —> V = 6,16 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP