Hình học - Công thức diện tích và...

Hình học - Công thức diện tích và thể tích hình cầu

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

(\(A\): diện tích mặt cầu; \(V\): thể tích)

+) Diện tích hình cầu được tính theo công thức sau:

\(A=4\pi r^2\)

+) Thể tích hình cầu được tính theo công thức sau:

\(V=\dfrac{4\pi r^3}{3}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP