Hình học - Công thức tính diện tích...

Hình học - Công thức tính diện tích hình lục giác

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Diện tích hình lục giác được tính theo công thức sau:

\(A=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}a^2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP