Hình học - Công thức tính diện tích...

Hình học - Công thức tính diện tích và thể tích hình lăng trụ chữ nhật

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Diện tích bề mặt hình lăng trụ chữ nhật được tính theo công thức sau:

\(A=2(lw+wh+hl)\)

+) Thể tích hình lăng trụ chữ nhật được tính theo công thức sau:

\(V=lwh\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP