Hình học - Công thức tính diện tích...

Hình học - Công thức tính diện tích và thể tích hình xuyến

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Diện tích hình xuyến đươc tính như sau:

\(A=\pi^2(R^2-r^2)=4 \pi^2 ba\)

+)Thể tích hình xuyến được tính như sau:

\(V=\dfrac{1}{4} \pi^2 (R+r)(R-r)^2=2 \pi^2 b^2 a\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP