Hình học - Công thức tính diện tích...

Hình học - Công thức tính diện tích và thể tích hình quạt cầu

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Thể tích hình quạt cầu được tính như sau:

\(V=\dfrac{2}{3} \pi R^2 h\)

+) Diện tích hình quạt cầu được tính như sau:

\(A=\pi R(r+2h)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP