Hình học - Công thức tính diện tích...

Hình học - Công thức tính diện tích và thể tích hình nón

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Diện tích mặt xung quanh hình nón được tính theo công thức sau:

\(A=\pi rs\)

+) Thể tích hình nón được tính theo công thức sau:

\(V=\dfrac{\pi r^2 h}{3}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP