Hình học - Công thức tính diện tích...

Hình học - Công thức tính diện tích và thể tích hình trụ tròn

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Diện tích thân trụ tròn được tính theo công thức sau:

\(A=2\pi rh\)

+) Thể tích hình trụ tròn được tính theo công thức sau:

\(V=\pi r^2 h\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP