Hình học - Công thức tính thể tích...

Hình học - Công thức tính thể tích hình chóp

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

A: diện tích đáy

Thể tích hình chóp được tính theo công thức sau:

\(V=\dfrac{Ah}{3}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP