Hình học - Công thức tính diện tích...

Hình học - Công thức tính diện tích và thể tích hình nón cụt

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Diện tích hình nón cụt được tính theo công thức sau:

\(A=\pi(R+r)s=\pi(R+r)\sqrt{h^2+(R-r)^2}\)

+) Thể tích hình nón cụt được tính theo công thức sau:

\(V=\dfrac{1}{3} \pi h(R^2+r^2+Rr)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP