Hình học - Công thức tính thể tích...

Hình học - Công thức tính thể tích hình lăng trụ tam giác

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Thể tích hình lăng trụ tam giác được tính theo công thức sau:

\(V=Dh\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP