Hỗn hợp M gồm H2NR COOH x và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp M gồm H2NR(C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp M gồm H2NR(COOH)x và CnH2n+1COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol M thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và 24,3 gam H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là: A. 0,06 mol. B. 0,08 mol. C. 0,07 mol. D. 0,05 mol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 1,2 nH2O = 1,35 Do nH2O > nCO2 nên H2NR(COOH)x có 1 nhóm COOH, no, mạch hở —> nH2N-R-COOH = (nH2O – nCO2)/0,5 = 0,3 Vậy: 0,5 mol M tác dụng vừa hết 0,3 mol HCl —> 0,1 mol M tác dụng vừa hết 0,06 mol HCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP