Lượng tử ánh sáng - Công thức tính...

Lượng tử ánh sáng - Công thức tính bước sóng của vạch quang phổ H

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Bước sóng của vạch quang phổ H: \(\dfrac{1}{\lambda}=R\left (\dfrac{1}{n_1^2}-\dfrac{1}{n_2^2} \right )\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP