Lượng tử ánh sáng - Số vòng tần...

Lượng tử ánh sáng - Số vòng ( tần số) của e

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số vòng (tần số) của e quay được trong 1s được tính theo công thức sau:

\(f=\dfrac{v_n}{2 \pi r_n}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP