Lượng tử ánh sáng - Công thức tính...

Lượng tử ánh sáng - Công thức tính lực tĩnh điện

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Lực tĩnh điện giữa e và hạt nhân;

\(F=k \dfrac{e^2}{r_n^2}\) \((1)\)

+) Lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm:

\(F=m\dfrac{v_n^2}{r_n}\) \((2)\)

Từ \((1)\)\((2)\) suy ra Tốc độ của e: \(v_n=e\sqrt{\dfrac{k}{mr_n}}\)

Với \(r_n=n^2 r_0\) ; \(k=9.10^9\) ; \(m=9,1.10^{-31}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP