Mệnh đề nào sau đây không đúng ?...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Mệnh đề nào sau đây không...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Mệnh đề nào sau đây không đúng ?

A. Fe2+ oxi hóa được Cu.

B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch.

C. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+.

D. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A sai bạn xem theo dãy hoạt động nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP