Một dung dịch X gồm 0 01 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một dung dịch X gồm ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3- và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là A. Cl- và 0,01. B. NO3- và 0,03. C. CO32- và 0,03. D. OH- và 0,03.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch X chứa Ca2+ nên không thể chứa thêm CO32- (Vì Ca2+ + CO32- —> CaCO3) Dung dịch X chứa HCO3- nên không thể chứa thêm OH- (Vì HCO3- + OH- —> CO32- + H2O) Vậy ion còn lại là Cl- hoặc NO3-. Bảo toàn điện tích: 0,01.1 + 0,02.2 = 0,02.1 + x —> x = 0,03 Vậy ion còn lại là NO3- (0,03)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP